HAREKET, Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde okumaya hak kazanmış lisans eğitimi alan milliyetçi gençlerin halihazırda akademik çalışma yapan milliyetçi akademisyenlerle eşleştirilmesidir. Bunu yaparken temel niyetimiz gençlerimizin yüksek lisans/doktora aşamalarına gelmeden evvel akademik dünyayla tanışmalarını sağlamak; yapacakları çalışmalar/yayınlar sayesinde ellerine yüksek lisans/doktora derecelerine kabulleri öncesinde koz vermek ve de kendi alanlarındaki gelişimlerini hızlandırmaktır.

Eşleştirme

Koordinatörlerimizin seçeceği lisans düzeyindeki her bir öğrenci çalışmak istedikleri alandaki bir akademisyenle eşleştirilir.

Kuluçka

Seçilen her öğrenci eşleştiği akademsiyenin rehberliğinde ve gözlemi altında sene boyunca etkinliklere ve akademik çalışmalara katılır.

Sonuç

Sene sonunda her öğrenci yaptığı etkinlikleri ve akademik çalışmaları bir rapor haline getirir ve bu çalışmalar HAREKET internet sayfasında yayınlanır.